KKTC Yıllık Onaylı Mali Verileri

KKTC Ziraat Bankası, Kıbrıs Barış Harekâtı ’nın hemen sonrasında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi döneminde yapılan anlaşma ile Merkez Bankası görevini de üstlenerek Girne Şubesi ile bankacılık faaliyetine başlamıştır. Kıbrıs’ta Merkez Bankacılığının başlangıcını oluşturan bu anlaşma ile merkez bankalarının sahip olduğu görev ve yetkileri başarı ile yerine getirmiş ve 16 Mayıs 1983 tarihinde kurulan K.K.T.C Merkez Bankası’na devretmiştir. Ziraat Bankası K.K.T.C. ’de halen 8 Şube, 65 ATM ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmektedir.