Elden Çıkarılacak Kıymetler

62/2017 sayılı KKTC Bankacılık Yasası'nın 25. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yapılan düzenleme gereğince Bankamızın halihazırda elden çıkarılacak kıymeti bulunmadığı hususu duyurulur.